077 398 64 26
info@horstverhuur.nl
Branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven

Leveringsvoorwaarden

 1. Huurgoederen die door ons worden bezorgd, worden geleverd zo dicht mogelijk bij de plek waar gelost of geladen moet worden. Ook mogen deze goederen niet in de regen worden klaargezet.
 2. Alle in bruikleen verstrekte goederen blijven te aller tijde eigendom van Horst Verhuur
 3. De huurder blijft te aller tijde aansprakelijk voor de door hem gehuurde goederen.
 4. Alle leveringen van de door Horst Verhuur verhuurde goederen dienen door de huurder contant of per pin te worden voldaan, tenzij tussen beide partijen anders overeengekomen is.
 5. In huurders eigen belang raden wij aan de gehuurde goederen voor gebruik te controleren en eventuele tekorten per omgaande aan Horst Verhuur te melden. Reclames van breuk of tekorten worden na gebruik niet meer geaccepteerd.
 6. De huurder is altijd aansprakelijk voor breuk, beschadiging, verlies en diefstal ven de gehuurde goederen. 
 7. DE HUURPRIJS IS PER FEESTDAG INCL. DAG VAN HALEN EN BRENGEN DUS 3 DAGEN. U BETAALD ALTIJD MAAR 1 DAG HUUR, tenzij het feest of event meerdere dagen duurt.
 8. Horst Verhuur is op geen enkele wijze aansprakelijk tegenover huurder en/of derden voor gebreken aan gehuurde goederen of het door overmacht niet leveren van de goederen.
 9. Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade aan leven of eigendommen en dergelijke door welke oorzaak ook bij huurder en/of derden, ontstaan door de gehuurde goederen.
 10. Bij annulering van gereserveerde goederen is 50% verschuldigd binnen 14 dagen en 100% binnen 1 week. Bij overmacht zal er een afspraak gemaakt worden ter beoordeling van Horst Verhuur.
 11. Er mag niet gebakken of gebraden worden in de tent. Indien dit toch gebeurd komen er reinigingskosten bij.
 12. Verhuurder is verplicht na opbouw samen met de huurder de partytent te inspecteren op evt. gebreken.
 13. Tenten kunnen gemakkelijk aan een woning of garage gebouwd worden, en kunnen zowel op harde ondergrond al gras gezet worden. Bij het opzetten en afbreken van de tent dient ten minste 1 persoon aanwezig te zijn.  De plaats waar het gehuurde moet komen staan, moet geheel vrij en ontruimd zijn. 
 14. Bij het niet schoon retour zal Horst Verhuur de kosten in rekening brengen. Op meubilair zal dit 85% toeslag zijn op de huurprijs. Servies, glaswerk en tafellinnen mogen vuil terug, wel graag in de bijgeleverde bakken retour en gesorteerd. Indien dat niet gedaan is wordt er dubbele huurprijs berekend.
© 2024 Horst Verhuur
Created by